Sisteme Kayıtlı Değilseniz Buradan Kayıt Olunuz
KAYIT OL
T.C. Kimlik No
   


Parola
   
 

Şifremi Unuttum
25. Yasama Döneminde, Komisyona yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlere
yeni Dilekçe Komisyonu üyeleri seçilip Başkanlık Divanı teşekkül edince devam edilecektir.
  TBMM İçtüzüğünün 116'cı ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4 ve 6'cı maddelerine göre

  Dilekçede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
  Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı:
  • Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, talep* ve şikâyeti içermeyen, anlaşılabilir olmayan,
  • Kişinin Adı Soyadı, İmzası ve (İkametgâh veya İş ) adresi bulunmayan,
  • Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren,
  • Çözümü salt yargı organı kararına bağlı olan veya konuya ilişkin yargı mercileri tarafından verilmiş bir karar bulunan veya bu mercilerce yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunan,
  • İdari başvuru yollarının yeterince tüketilmediği,**
  Dilekçelerin esastan görüşülemeyeceğini karara bağlar.


  * Bilgi edinme hakkı çerçevesinde salt bilgi talebi içeren başvuruların (bu hakkın gereklerinin yerine getirmediğine ilişkin şikâyetler hariç) ilgili kurumlar nezdinde yapılması gerekir.
  ** İlgili idareye daha önce başvuru yapıldığını (ve sonuç alınamadığını) gösteren bilgi veya belgelerin sunulması tavsiye olunur.

TBMM © 2010 Tüm Hakları Saklıdır.