Sisteme Kayıtlı Değilseniz Buradan Kayıt Olunuz
KAYIT OL
T.C. Kimlik No
   


Parola
   
 

Şifremi Unuttum
  TBMM İçtüzüğünün 116'cı ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4 ve 6'cı maddelerine göre

  Dilekçede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
  Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı:
  • Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, talep* ve şikâyeti içermeyen, anlaşılabilir olmayan,
  • Kişinin Adı Soyadı, İmzası ve (İkametgâh veya İş ) adresi bulunmayan,
  • Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren,
  • Çözümü salt yargı organı kararına bağlı olan veya konuya ilişkin yargı mercileri tarafından verilmiş bir karar bulunan veya bu mercilerce yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunan,
  • İdari başvuru yollarının yeterince tüketilmediği,**
  Dilekçelerin esastan görüşülemeyeceğini karara bağlar.


  * Bilgi edinme hakkı çerçevesinde salt bilgi talebi içeren başvuruların (bu hakkın gereklerinin yerine getirmediğine ilişkin şikâyetler hariç) ilgili kurumlar nezdinde yapılması gerekir.
  ** İlgili idareye daha önce başvuru yapıldığını (ve sonuç alınamadığını) gösteren bilgi veya belgelerin sunulması tavsiye olunur.

TBMM © 2010 Tüm Hakları Saklıdır.